* Trainingen (Presentatietechniek, improvisatie, creativiteit)

* Teamdagen

* Begeleiding creatieve sessies (Brainstorm, missie/visie bepaling etc.) 

* Presentraties en dagvoorzitterschap

 

Bij VARIPA staan presentatie, improvisatie, creativiteit en intuitie centraal.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende inzichtgevende methodieken en technieken zoals: 

- Rollenspelen.

- Improvisatietheater

- Muziek

- Meditaie

- Co-creatie.

Hiernaast maakt VARIPA gebruik van diverse gespecialiseerde trainers.

 

VARIPA sessies en presentaties:

- halen het beste in ieder individu en in elke groep naar boven

- zijn doelgericht

- zijn pragmatisch

- zijn volledig afgestemd op de vraag van de klant, ook als deze tijdens de sessie wijzigd

- kenmerken zich door veiligheid, gelijkwaardigheid en positiviteit.

- Leveren iets op. 

- Zijn leuk!


Waarom?

Tijdens mijn opleidingen en werkervaringen viel mij op dat bij het geven van presentaties of het houden van creatieve sessies nog geen 20% van de potentie van de presentatoren of deelnemers werd benut. Ook viel me op dat veel presentaties te lang duurden, vast liepen of saai waren en dat veel (creatieve) sessies niet het gewenste resultaat opleverde of soms zelfs blokkeerde door onveiligheid en een gebrek aan enthousiasme. Het viel me verder op dat:

- technieken vaak verkeerd of niet werden ingezet.

- het verzonnen plan kosten wat het kost gevolgd moest worden.

- er niet goed werd gekeken en geluisterd naar de toehoorders en/of deelnemers

- Er bij presentatoren en in groepen vaak sprake was van blokkerende spanning en zenuwen door faalangst.

- presentaties en sessies vaak niet goed (doelgericht en pragmatisch) werden voorbereid.

- Er geen ruimte of lef meer was voor improvisatie.

- presentatoren en trainers vaak hun intuitie negeerden.


Ik wil graag datgene wat ik in opleidingen en in de praktijk heb geleerd overdragen, zodat mensen ontspannener, betere presentaties kunnen geven en er ook nog eens plezier aan beleven. 

Daarnaast wil ik in mijn werk het al mijn ervaring en talent inzetten om de potentie van een individu of een groep volledig te benutten. Iedereen moet de ruimte krijgen om zijn unieke kant te laten zien.


Belangrijk! 

Samen iets creeren of iets voor een groep presenteren is LEUK!


Kosten 

Offerte op aanvraag.            


Work in progress

Delen